Sản phẩm

Sản phẩm Nổi bật

Khớp nối xoay Liên hệ để biết giá

Thống kê truy cập

4 3 1 0 2
Online 16
Tất cả 43,102

Kho hàng

STT Mã số Hãng sản xuất Nhóm sản phẩm Mô tả sản phẩm Tình trạng
1 TUBE-42x3  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 42x3mm 
P/N: TUBE-42x3  
 
Còn hàng
2 TUBE-38x4  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 38x4mm 
P/N: TUBE-38x4  
 
Còn hàng
3 TUBE-38x3.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 38x3.5mm 
P/N: TUBE-38x3.5  
 
Còn hàng
4 TUBE-35x3  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 35x3mm 
P/N: TUBE-35x3  
 
Còn hàng
5 TUBE-35x2  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 35x2mm 
P/N: TUBE-35x2  
 
Còn hàng
6 TUBE-30x3  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 30x3mm 
P/N: TUBE-30x3  
 
Còn hàng
7 TUBE-30x2.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 30x2.5mm 
P/N: TUBE-30x2.5  
 
Còn hàng
8 TUBE-28x2.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 28x2.5mm 
P/N: TUBE-28x2.5  
 
Còn hàng
9 TUBE-25x3  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 25x3mm 
P/N: TUBE-25x3  
 
Còn hàng
10 TUBE-25x2.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 25x2.5mm 
P/N: TUBE-25x2.5  
 
Còn hàng
11 TUBE-22x2  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực và đầu nối các loại  Ống cứng OD 22x2mm 
P/N: TUBE-22x2  
 
Còn hàng
12 TUBE-20x2.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 20x2.5mm 
P/N: TUBE-20x2.5  
 
Còn hàng
13 TUBE-20x2  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 20x2mm 
P/N: TUBE-20x2  
 
Còn hàng
14 TUBE-18x2  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 18x2mm 
P/N: TUBE-18x2  
 
Còn hàng
15 TUBE-18x1.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 18x1.5mm 
P/N: TUBE-18x1.5  
 
Còn hàng
16 TUBE-16x2.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 16x2.5mm 
P/N: TUBE-16x2.5  
 
Còn hàng
17 TUBE-16x2  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực và đầu nối các loại  Ống cứng OD 16x2mm 
P/N: TUBE-16x2  
 
Còn hàng
18 TUBE-15x1.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực và đầu nối các loại  Ống cứng OD 15x1.5mm 
P/N: TUBE-15x1.5  
 
Còn hàng
19 TUBE-12x2  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực và đầu nối các loại  Ống cứng OD 12x2mm 
P/N: TUBE-12x2  
 
Còn hàng
20 TUBE-12x1.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 12x1.5mm 
P/N: TUBE-12x1.5  
 
Còn hàng
21 TUBE-10x1.5  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 10x1.5mm 
P/N: TUBE-10x1.5  
 
Còn hàng
22 TUBE-8x1  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 8x1mm 
P/N: TUBE-8x1  
 
Còn hàng
23 TUBE-6x1  V.H.E Hydraulics  Ống thép đúc chịu áp lực DIN2391  Ống cứng OD 6x1mm 
P/N: TUBE-6x1  
 
Còn hàng
24 KHB-G3/8-1112-04X-G  Hydac Germany  Van cầu cao áp (van bi)  Van cầu G3/8, 500 bar, P/N: 700950 
P/N: KHB-G3/8-1112-04X-G  
 
Còn hàng