Sản phẩm

Sản phẩm Nổi bật

Khớp nối xoay Liên hệ để biết giá

Thống kê truy cập

4 3 1 0 2
Online 34
Tất cả 43,102

Đầu nối ống cứng DIN 24º (t/c DIN 2353)

Đầu nối thẳng (cùng cấp / giảm cấp)
Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 2 nối ống từ: Kích thước từ 6mm -> 42mm
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel
Đầu nối cong (cùng cấp / giảm cấp)
Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 2 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel
Đầu nối thẳng (Một đầu tán, 1 đầu đực)
Đầu nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu ren ngoài: 1/8" -> 2" (BSPT, BSPP, NPT, DIN)
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel
Đầu nối cong (Một đầu tán, 1 đầu đực)
Đầu nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối ren ngoài: 1/8" -> 2" (BSPT, BSPP, NPT, DIN)
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel
Đầu nối chữ T (cùng cấp / giảm cấp)
Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 2 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 3 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel
Đầu nối cái, thẳng (Một đầu tán, 1 đầu cái)
Đầu nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu ren trong: 1/8" -> 2" (BSPT, BSPP, NPT, DIN)
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel
Đầu nối chữ X
Đầu nối ống từ 1-4 từ: 6mm -> 42mm
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel
Con tán và hạt bắp
Vòng cắt từ 6mm -> 42mm
Con tán từ: 6mm -> 42mm
Vật liệu: Cacbon steel / Stainless steel