Sản phẩm

Sản phẩm Nổi bật

Khớp nối xoay Liên hệ để biết giá

Thống kê truy cập

4 3 1 0 2
Online 18
Tất cả 43,102

Ống thủy lực 6 lớp bố SAE100R13/15

Mã số: TSR1524
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 6 lớp bố SAE100R13/15
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/13 (15)
EN 856 R13 - SAE 100 R13 (R15)
Operating temperature range: -40°C +120°C
...
Mã số: TSR1520
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 6 lớp bố SAE100R13/15
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/13 (15)
EN 856 R13 - SAE 100 R13 (R15)
Operating temperature range: -40°C +120°C
...
Mã số: TSR1324
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 6 lớp bố SAE100R13/15
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/13 (15)
EN 856 R13 - SAE 100 R13 (R15)
Operating temperature range: -40°C +120°C
...
Mã số: TSR1320
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 6 lớp bố SAE100R13/15
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/13 (15)
EN 856 R13 - SAE 100 R13 (R15)
Operating temperature range: -40°C +120°C
...
Mã số: TSR1516
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 6 lớp bố SAE100R13/15
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/13 (15)
EN 856 R13 - SAE 100 R13 (R15)
Operating temperature range: -40°C +120°C
...
Mã số: TSR1316
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 6 lớp bố SAE100R13/15
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/13 (15)
EN 856 R13 - SAE 100 R13 (R15)
Operating temperature range: -40°C +120°C
...