Sản phẩm

Sản phẩm Nổi bật

Khớp nối xoay Liên hệ để biết giá

Thống kê truy cập

4 3 1 0 2
Online 57
Tất cả 43,102

Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT

Mã số: TH1SN32
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TH1SN24
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TH1SN20
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TH1SN16
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TH1SN12
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
Operating temperature range: -40°C +100°C
Qualified fluids: Mineral oils, glyco & polyglicol based oils,
...
Mã số: TH1SN08
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
Operating temperature range: -40°C +100°C
Qualified fluids: Mineral oils, glyco & polyglicol based oils,
...
Mã số: TH1SN06
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TH1SN04
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 1 lớp bố SAE100R1AT
Tình trạng: Còn hàng

TEKNO/1SN
EN 853 1SN - SAE 100 R1AT
...