Sản phẩm

Sản phẩm Nổi bật

Khớp nối xoay Liên hệ để biết giá

Thống kê truy cập

4 3 1 0 2
Online 71
Tất cả 43,102

Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH

Mã số: TS4SP24
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SP
EN 856 4SP
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TS4SP20
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SP
EN 856 4SP
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TS4SP16
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SP
EN 856 4SP
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TS4SP12
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SP
EN 856 4SP
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TS4SP10
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng
Mã số: TS4SP08
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SP
EN 856 4SP
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TS4SP06
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SP
EN 856 4SP
Operating temperature range: -40°C +100°C
...
Mã số: TS4SH12
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SH
EN 856 4SH
Operating temperature range: -40°C +100°C
Qualified fluids: Mineral oils, glyco & polyglicol based oils,
...
Mã số: TS4SH16
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SH
EN 856 4SH
Operating temperature range: -40°C +100°C
Qualified fluids: Mineral oils, glyco & polyglicol based oils,
...
Mã số: TS4SH20
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SH
EN 856 4SH
Operating temperature range: -40°C +100°C
Qualified fluids: Mineral oils, glyco & polyglicol based oils,
...
Mã số: TS4SH24
Hãng sản xuất: Vitillo S.p.a
Nhóm sản phẩm: Ống thủy lực 4 lớp bố EN856 4SP/4SH
Tình trạng: Còn hàng

TEKNOSHIP/4SH
EN 856 4SH
Operating temperature range: -40°C +100°C
Qualified fluids: Mineral oils, glyco & polyglicol based oils,
...